Nuohous

Nuohouksessa nuohooja puhdistaa ja tarkastaa tulisijan ja savuhormin niihin liittyvine osineen. Nuohoustyössä valmistelutoimien jälkeen nuohooja nuohoaa tulisijat ja savuhormit sekä samalla arvio kuntoa, suojaetäisyyksien riittävyyttä, nuohousluukkujen tiiviyttä ja savupeltien toimintaa. Tulisijojen ja savuhormien kunto arvioidaan silmämääräisesti ja aistinvaraisesti taskulampun ja peilin avulla, eikä nuohoojan tarvitse käyttää erikoistyövälineitä. Tarkempi tutkimus voidaan tehdä kameralla tai savupanoskokeella.

Miten varautua nuohoojan käyntiin?

Nuohoojalla tulee olla riittävästi työtilaa tulisijojen ja nuohousluukkujen edessä, myös kulkureitit tikkaille ja tulisijoille tulisi olla kunnossa ja turvalliset.  Voit myös varata sanomalehtiä, joita käytetään suojana lattialla sekä rakojen tiivistykseen. Tulisijoja nuohotessa koneellinen ilmanvaihto olisi hyvä sammuttaa.

Lemmikit olisi hyvä pitää kytkettynä tai eri tilassa. Kilttikin lemmikki voi käyttäytyä arvaamattomasti vieraan tullessa sisään. 


Nuohouksen määräväli

Kuinka usein nuohotaan?

Vakituisissa asunnoissa nuohous tulee suorittaa vähintään kerran vuodessa, vapaa-ajanasunnoissa vähintään kolmenvuoden välein. Lähtökohtana kuitenkin on, että nuohous on tehtävä riittävän usein ottaen huomioon tulisijan käyttöaste, rakenne ja käytetty polttoaine. Jos siis mökillä tulee lämmitettyä saunaa kesäaikaan useamman kerran viikossa, olisi se hyvä nuohota useammin kuin laissa säädetty minimi väli on. Nuohousvälien sääntelyssä jako vakituisen ja vapaa-ajan asumisen välillä ei enää tarkoita rakentamisen sääntelyyn liittyvää rakennuksen käyttötarkoitusta, vaan asumisen ja tulisijojen käytön määrää. Muissa rakennuksissa kuten talousrakennuksissa tulisijojen nuohous perustuu todelliseen nuohoustarpeeseen.

Käyttämätöntä tulisijaa ja savuhormia ei tarvitse nuohota, mutta se tulee tarkistuttaa ennen uudelleen käyttöön ottoa.


Kilpailu vapautui

Mitä se tarkoittaa?

Tulisijojen ja savuhormien säännöllinen nuohous on osa rakennuksen paloturvallisuutta. Rakennuksen omistajalla ja haltijalla on pelastuslain mukaan velvollisuus huolehtia tulisijojen ja savuhormien säännöllisestä nuohouksesta sekä ne pitää tulisijat ja savuhormit sellaisessa kunnossa, että niitä voidaan käyttää turvallisesti.

Kilpailun vapautumisen myötä pelastuslaitoksilta poistui velvoite huolehtia nuohouspalvelujen järjestämisestä alueellaan ja nuohousyrittäjät voivat tarjota palvelujaan vapaasti koko maassa ilman maantieteellisiä rajoituksia. Rakennuksen omistaja ja haltija voi tilata nuohouspalvelun haluamaltaan nuohousyritykseltä.